เราใช้แสงซินโครตรอนทำอะไร


อย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วใน มารู้จัก>>>มหัศจรรย์ของแสงซินโครตรอนกันเถอะ 1# http://www.vcharkarn.com/varticle/59519 นะคะว่าแสงซินโครตรอน ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมาจากอนุภาคอิเล็คตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสงและถูกบังคับให้เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นโค้งด้วยสนามแม่เหล็ก อิเล็คตรอนจะสูญเสียพลังงานบางส่วนในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เรียกว่า "แสงซินโครตรอน"

แสงซินโครตรอนมีคุณสมบัติพิเศษ คือมีความสว่างจ้ามากกว่าดวงอาทิตย์นับล้านเท่า และมีความยาวคลื่นครอบคลุมตั้งแต่ย่านอินฟาเรด จนถึงรังสีเอกซ์ ทำให้สามารถปรับจูนช่วงความยาวคลื่นตามความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ตัวอย่างแต่ละชนิด นอกจากนั้นแสงซินโครตรอนยังสามารถบีบลำแสง ให้มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตรเพื่อการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุต่างๆในเชิงลึกได้

ปัจจุบันเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนมีอยู่หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งทวีปเอเชียนั้นมีอยู่ในหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธาณรัฐอาร์เมเนีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ และไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในภูมิภาคอาเซียนจะมีเพียงแค่ประเทศไทยกับสิงคโปร์เท่านั้น

big_map-of-world---synchrotron

America

 • ALS - Advanced Light Source, USA   
 • APS - Advanced Photon Source, USA   
 • CAMD - Center for Advanced Microstructures & Devices, USA   
 • CHESS - Cornell High Energy Synchrotron Source, USA 
 • CLS - Canadian Light Source, Canada 
 • CTST - UCSB Center for Terahertz Science and Technology, USA   
 • DFELL - Duke Free Electron Laser Laboratory, USA   
 • Jlab - Jefferson Lab, USA   
 • LCLS - Linac Coherent Light Source, USA   
 • LNLS - Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron, Brazil   
 • NSLS - National Synchrotron Light Source, USA   
 • SRC - Synchrotron Radiation Center, USA   
 • SSRL - Stanford Synchrotron Radiation Lightsource, USA   
 • SURF - Synchrotron Ultraviolet Radiation Facility, USA   
 • VU FEL - W. M. Keck Vanderbilt Free-electron Laser Center, USA
 • CFN - Center for Functional Nanomaterials, USA 
 • CNM - Center for Nanoscale Materials, USA   
 • FOUNDRY - The Molecular Foundry, USA   

Asia

 • BSRF - Beijing Synchrotron Radiation Facility, P.R. China   
 • CANDLE, Armenia   
 • HSRC - Hiroshima Synchrotron Radiation Center, Japan   
 • iFEL - Institute of Free Electron Laser, Japan   
 • INDUS 1/INDUS 2, India   
 • IR FEL Research Center - FEL-SUT, Japan   
 • Medical Synchrotron Radiation Facility, Japan   
 • Nano-Hana, Japan   
 • NSRL - National Synchrotron Radiation Laboratory, P.R. China   
 • NSRRC - National Synchrotron Radiation Research Center, Taiwan   
 • NUSRC - Nagoya University Synchrotron radiation Research Center, Japan   
 • KSR - Nuclear Science Research Facility, Japan   
 • PAL - Pohang Accelerator Laboratory , Korea   
 • PF - Photon Factory, KEK, Japan   
 • Ritsumeikan University (Rits) Synchrotron Radiation Center, Japan   
 • SACLA - SPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser, Japan   
 • SAGA-LS - Saga Light Source, Japan   
 • SLRI - Synchrotron Light Research Institute, Thailand   
 • SPring-8, Japan   
 • SSLS - Singapore Synchrotron Light Source, Singapore   
 • SSRC - Siberian Synchrotron Research Center, Russian Federation   
 • SSRF - Shanghai Synchrotron Radiation Facility, P.R. China   
 • SuperSOR - SuperSOR Synchrotron Radiation Facility, Japan   
 • TSRF - Tohoku Synchrotron Radiation Facility, Japan   
 • UVSOR - Ultraviolet Synchrotron Orbital Radiation Facility, Japan   

Europe

 • ALBA - Synchrotron Light Facility, Spain   
 • ANKA - Angstromquelle Karlsruhe, Germany   
 • BESSY II - Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), Germany   
 • CESLAB - Central European Synchrotron Laboratory, Czech Republic (external link)   
 • CLIO - Centre Laser Infrarouge d'Orsay, France   
 • DAFNE Light, Italy   
 • DELSY - Dubna ELectron SYnchrotron, Russian Federation   
 • DELTA - Dortmund Electron Test Accelerator, Germany   
 • Diamond Light Source, UK   
 • European XFEL - European X-ray Free Electron Laser, Germany   
 • ELETTRA - Synchrotron Light Laboratory, Italy   
 • ELSA - Electron Stretcher Accelerator, Germany   
 • ESRF - European Synchrotron Radiation Facility, France   
 • FELBE - Free-Electron Lasers at the ELBE radiation source at the FZD, Germany   
 • FELIX - Free Electron Laser for Infrared eXperiments, The Netherlands   
 • HASYLAB - Hamburger Synchrotronstrahlungslabor at DESY, Germany   
 • ISA - Institute for Storage Ring Facilities, Denmark   
 • ISI-800 - Institute of Metal Physics, Ukraine   
 • Kharkov Institute of Physics and Technology, Ukraine   
 • KSRS - Kurchatov Synchrotron Radiation Source, Russian Federation   
 • MAX IV Laboratory, Sweden   
 • MLS - Metrology Light Source, Germany   
 • PSLS - Polish Synchrotron Light Source, Poland (external link)   
 • SLS - Swiss Light Source, Switzerland   
 • SOLEIL, France     
 • SuperB FEL, Italy     
 • TNK - F.V Lukin Institute, Russian Federation   

Middle East

 • ILSF - Iranian Light Source Facility, Iran   
 • SESAME, Jordan   

Oceania

 • AS - Australian Synchrotron 

 

เครื่องเร่งอนุภาคซินโครตรอนที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่ห้องปฏิบัติการเซิร์น (CERN) มีชื่อว่า Large Hadron Collider (LHC) ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 27 กิโลเมตร และอยู่ในใต้ดินลึกลงไป 100 เมตร อยู่ที่พรมแดนสวิซเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส เครื่องเร่งอนุภาคของ CERN เป็นเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอน โดยมีวงเร่งอนุภาค 2 วง ซ้อนกัน

 

cern-lhc-new

 

CERN เป็นสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักและเ