ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่างวารสารสื่อชุมชน และวิชาการดอทคอม www.pttplc.com 


             ปัญหาขยะ ของเสีย กับความเจริญนั้นมักมาคู่กัน และเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งนัก เพราะเป็นของสกปรกส่งกลิ่นเหม็น ไม่ใช่ของสวยงามที่น่าอภิรมย์ แต่เราก็ไม่อยากอาศัยอยู่ท่ามกลางกองขยะ ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดีจะเป็นแหล่งเพาะแมลงวันและจะก่อให้เกิดเชื้อโรคต่างๆ ตามมา ดังนั้น การจัดการขยะให้ได้ผลจึงไม่ได้อยู่ที่กำลังคนจาหน่วยงานที่รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว หากต้องเป็นการประสานความร่วมมือของทุกคนในชุมชน เพราะขยะนั้นหากแม้เพียงคนเดียวทิ้งอย่างปล่อยปละละเลยก็ส่งกลิ่นเหม็นกันทั่วหมู่บ้านได้เลยทีเดียว เข้าทำนองปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งคอก

1

             พื้นที่ อบต. หนองสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา มีแนวคิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาวะและอนามัยที่ดี และยังเป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย โดยส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของขยะที่สามารถรีไซเคิลได้โดยเฉพาะพลาสติก และสนับสนุนความรู้ให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะให้เป็น

16             โครงการพร้อมวัตถุประสงค์ที่ดีนี้ ยังขาดผู้สนับสนุนที่จะให้โครงการในฝันนั้นเป็นความจริงขึ้นมา ปตท. โดยส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจึงได้ร่วมมือกับชุมชนก่อตั้ง “โครงการขยะแลกไข่ในโรงเรียนและชุมชน” บนพื้นที่ อบต. หนองสาหร่าย โดยร่วมจัดเตรียมโครงการและจัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่พร้อมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้โครงการขยะแลกไข่ในโรงเรียนและชุมชนเกิดขึ้นได้สำเร็จ

             เมื่อดำเนินโครงการแล้ว ขยะก็หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ พื้นที่โดยรอบ อบต. นั้นสะอาดขึ้นโดยแทบไม่ต้องลงแรงงานคนให้เหนื่อยยาก โดยมีเกณฑ์การรับขยะง่ายๆ คือ “ขวดพลาสติก 1 กิโลกรัม แลกไข่ 3 ฟอง, ขวดแก้ว 2 กิโลกรัม แลกไข่ 1 ฟอง, และกระดาษ 1 กิโลกรัม แลกไข่ 1ฟอง” หลังจากได้เงินมาแล้วจะนำมาซื้ออาหารเพาะเลี้ยงขยายจำนวนไข่ไก่ต่อไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ได้รับความนิยมจากชุมชนมาก จนในบางครั้งก็เกิดภาวะขยะหมดแต่ไข่ยังมีเหลือ นำความปลื้มใจมาสู่คนในชุมชนยิ่งนัก เพราะนั่นหมายถึงสภาพแวดล้อมของคนในชุมชนที่ดีขึ้น โครงการขยะแลกไข่เป็นโครงการนำร่องที่ช่วยเรื่องการลดปัญหาขยะ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของชุมชน ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถนำไปรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่มได้

2

             โครงการนี้ไม่เพียงทำให้ชุมชนตระหนักการรักษาสภาพแวดล้อมและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องอาหารแต่ยังช่วยลดปัญหามลพิษและขยะที่มีอยู่มากมายอีกด้วยต่อจากโครงการฯ จะเพิ่มการรณรงค์รับขยะไปสู่ชุมชนข้างเคียงเพื่อให้มีจำนวนขยะมาแลกเพิ่มมากขึ้น และจะมีการแยกไก่ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้นำไปเลี้ยงเพื่อประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งโครงการดีๆ เช่นนี้ ปตท. พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดมา

             เพราะเราเชื่อว่า...ความสุขแม้เกิดจากสิ่งเล็กน้อยจะงอกงามยิ่งใหญ่ในใจคนเสมอ

Comment

Comment:

Tweet