ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่างวารสารสื่อชุมชน และวิชาการดอทคอม www.pttplc.com 


              วงการสถาปัตยกรรมทั่วโลกต่างให้การยอมรับ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ว่าคือเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารกว่า  25,000 แหล่งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ซึ่งอาคาร Energy Complex ของ ปตท. ก็ได้รับมาตรฐาน LEED ในระดับแพลทินัมเช่นกัน นอกจากนี้ยังมี Green Globe ของแคนาดา Green Star ของออสเตรเลีย Green Mark ของ สิงค์โปร์

green-building

              ประเทศไทยเองก็มี “TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) เกณฑ์การประเมนความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย” โดยสถาบันอาคารเขียวไทย จากความร่วมมือของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อกลางปี 2551 images (1)

              อาคารที่เหมาะสมจะเข้ารับการประเมินมาตรฐาน  TREES ต้องเป็นอาคารที่มีการออกแบบและสร้างใหม่ทั้งหมดหรือมีการปรับปรุงอาคารเก่าครั้งใหญ่คงเหลือไว้แต่โครงสร้าง จากนั้นจะมีการให้คะแนนเป็นเรื่องๆ เช่น การบริหารจัดการขยะ การใช้พลังงานทดแทน การประหยัดน้ำ เป็นต้น และแยกเป็นหมวดๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง พลังงานและบรรยากาศ เป็นต้น

              ล่าสุดมีโครงการที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ยื่นเรื่องขอรับการประเมินมาตรฐาน TREES แล้ว เช่น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

              TREES จึงเป็นเครื่องมือใหม่เพื่อสิ่งปลูกสร้างสีเขียว—สำหรับคนไทย

 

Comment

Comment:

Tweet